Hội chứng tình dục kích thích

Hội chứng tình dục kích thích Miru Sakamichi cùng với một anh khách đi vào một căn nhà nào đó tại Tokyo và 2 người bắt đầu làm tình với nhau.